Sun Pack d.o.o Tešanj je  firma osnovana na bazi dugogodišnjeg iskustva u području poslovanja sa ambalažom i mašinama za pakovanje u prehrambenoj industriji.

Firma se bavi ambalažom za pakovanje svih vrsta hrane odnosno prehrambenih proizvoda, kao što je meso i prerađevine od mesa, mlijeko i prerađevine od mlijeka, pekarski i konditorski proizvodi, kolači, peciva, voće, povrće i ostalo.

Neka Vaše pakovanje bude efikasnije

Materijali koje koristimo za ambalažu prilagođeni su vrstama hrane koja se u njih pakuje, te posebnim zahtjevima kupaca koji žele da njihov proizvod bude prepoznatljiv na tržištu.

Obzirom da firma prati i tehnološke inovacije i napretke u sferi pakovanja u Evropi i svijetu u mogućnosti smo odgovoriti svim posebnim zahtjevima i potrebama kupaca, što se tiče očuvanja svježine, dugotrajnosti, produžetka roka trajanja, dizajna, izgleda, funkcionalnosti i sl.

Poslovanje se bazira na fleksibilnom odnosu sa kupcima, u smislu isporuke robe na traženu adresu.